Narzędzia

ELPiastOnline

elponline small

System zdalnego zarządzania sterownikami firmy EL-Piast

ELPonline.PL

ELPonline jest usługą producenta sterowników EL-Piast Sp. z.o.o. Umożliwia ona zdalne połączenie się z każdym urządzeniem firmy EL-Piast, które posiada adres IP ( sterowniki serii ELP11R32 i innych), które zostało do niej połączone. Dzięki takiemu rowiązaniu Klinet dysponuje szybkim dostępem do aktualnych i archiwalnych alarmów, wykresów, statystyk oraz zadawania wartości wysterowania wszystkich systemów, które zostały uwzględnione w algorytmie sterownika.

Aby sterownik był widoczny w chmurze ELPonline koniecze jest przeprowadzenie następującej procedury:

 1. Rejestracja w serwisie
   1. Po wejściu na stronę elponline.pl pojawia się okno logowania.
  1. W przypadku pierwszej wizyty należy się zarejestrować za pomocą linku Zarejestruj się
  2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres email zostanie przesłany link, którego kliknięcie zakończy tworzenie oraz aktywowanie nowego konta.
 2. System ELP Online
  1. Nawigacja po serwisie możliwa jest za pomocą menu znajdującego się po lewej stronie witryny.
  2. Na pierwszej pozycji menu widoczna jest nazwa sterownika oraz jego aktualny status ( ZIELONY -połączony z ELPonline, CZERWONY – błąd połączenia z ELPonline). Uwaga: status połączenia odświeżany jest w okresach 30 sekundowych
  3. Wybór urządzenia
   1. Podstrona widoczna od razu po zalogowaniu się do systemu. Umożliwia wybranie sterownika do zarządzania w systemie.
    Na podstronie tej widoczne są również aktualne statusy połączeń z urządzeniami oraz stany alarmowe w jakich znajdowały się urządzenia podczas ostatniego zapisu rejestrów do bazy danych.
   2. Spis urządzeń przedstawiony jest w formie tabeli oraz na mapie.
   3. Lokalizację sterownika na mapie możemy ustawić na podstronie Ustawienia.
   4. Ponadto możliwe jest na niej dodawanie nowych urządzeń do konta.
    Wyboru aktywnego urządzenia możemy dokonać klikając na jego opis w tabeli lub bezpośrednio na mapie
   5. Po ustawieniu kursora nad ikoną urządzenia pojawi się jego nazwa.
   6. Wybrane urządzenie wyświetlane jest w tabeli oraz na mapie na niebieskim tle, natomiast pozostałe na szarym .
   7. Urządzenia w stanie alarmowym znajdują się w czerwonej obwódce i dodatkowo na mapie wyświetlana jest ikona alarmu
wood gallery placeholder 4 - ELPiastOnline
Back to list

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *