Zarządzanie energią EMS

Building Management System – BMS. EMS – Zarządzanie Energią – Centralne systemy zarządzania budynkiem

sri2 2

Firma EL-PIAST od dłuższego czasu uwzględnia rosnące ceny surowców energetycznych w kontekście systemów automatyki, które wdrażane są na nowych oraz modernizowanych budynkach na terenie RP oraz na terenie całej Uni Europejskiej. Mając świadomość regulacji prawnych, które zostały nałożone na Polskę (The Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) oraz jej kolejne nowelizacje

EPBD 1 - Building Management System - BMS. EMS - Zarządzanie Energią - Centralne systemy zarządzania budynkiem

– przy projektowaniuy instalacji sanitarnych i innych należy uwzględnić aspekt opomiarowania oraz zarządzania wszystkimi układami posiadającymi autonomiczną automatykę producencką. Do takich układów, które mogą znajdować się w budynkach zaliczamy m.in. klimatyzację i wentylację ( centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne, klimatyzatory, klimakonwektory, kurtywny powietrzne, nawiewniki i inne), oświetlenie, węzły ciepła i chłodu, c.w.u., c.o. i inne. Nasze rozwiązania wspierają integrację urządzeń wszystkich producentów – niezależnie od stanu zastanego, jeżeli urządzenia spełniają normy użytkowania – jesteśmy w stanie zintegrować – oparciu o bramki komunikacyjne oraz standardowe protokoły komunikacyjne budynek jako całość.

Już w chwili obecnej Polska zaleca, zgodnie z

POLSKA długoterminowa Strategia Renowacji Budynków (DSRB) 02.2022:

 • ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM
 • PROJEKTOWANIE, BUDOWA I TESTOWANIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ DLA
  AUTONOMICZNYCH SYSTEMÓW LOKALNYCH

sri2 1 - Building Management System - BMS. EMS - Zarządzanie Energią - Centralne systemy zarządzania budynkiem

System BMS jest pomocny oraz przydatny do obliczenia współczynnika sri, świadczącego o gotowości budynku do interakcji budynków z ich użytkownikami i podłączonymi sieciami energetycznymi

 • Systemy BMS/CHMURA pozwala na przygotowanie do wyznaczenia wskaźnika sri. Aspekt monitorowania i zarządzania skutkuje poprawą :
  – bezpieczeństwa pożarowego, kontrola użytkowników, cctv , etc
  – maksymalizacja efektywności energetycznej budynku ( realnej – w wyniku opomiarowania )
  – zwiększenia komfortu użytkowania – opóźnienia przy porannym piku, które pozwalają na obniżenie kosztów zużycia energii
  – zwiększenia atrakcyjności nieruchomości na rynku
  – uzależnienie sposobu działania budynku od ilosci użytkowników w danym pomieszczeniu ( wilgotność, temperatura, co2, zanieczyszczenia ) powiązanie z systemem kontroli dostępu

– dekarbonizacja energii grzewczej i chłodniczej budynku
– zdolność interakcji budynku z inteligetnymi miastami

sterowanie - Building Management System - BMS. EMS - Zarządzanie Energią - Centralne systemy zarządzania budynkiem

Oprócz systemów integrujących oferujemy bardzo bogatą ofertę produktów półkowych, dostępnych również w sprzedaży detalicznej:

produkty - Building Management System - BMS. EMS - Zarządzanie Energią - Centralne systemy zarządzania budynkiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *